Tlf. 9663 1270

Refusion

Sygedagpengerefusion

Det kan være svært at overskue de betingelser, der er, for at virksomheden kan modtage sygedagpengerefusion. Derfor har vi lavet en oversigt med tidsfrister og andre krav, der skal overholdes. I de blå bokse står dem, der allerede er trådt i kraft. I de hvide bokse er dem, der er på vej og ventes vedtaget i løbet af foråret 2009. Klik på feltet og se mere.

Senest 4 uger efter første sygedag 
skal sygemeldingen anmeldes til 
Ydelseskontoret på kommunen.
Medarbejderen skal 
returnere 
oplysningsskema
Beskæftigelseskravet 
skal være opfyldt Inden udgangen af 4. uges sygefravær, 
skal virksomheden indkalde 
medarbejderen til en samtale.
Hvornår kan 
man søge
sygedagpenge
refusion?
Hvad er 
sygedagpenge
refusion? Hvem kan få 
sygedagpenge
refusion?
OBS   Bortfald af sygedagpenge refusion: 

Der kan kun udbetales refusion fra 
fraværsperioder, der ligger indtil 3 
måneder før datoen for modtagelse 
af refusionskravet.
[Sygefravær] [Nyheder] [Projektet] [Ny lovgivning] [Sagsbehandling] [Støtteordninger] [Delvis raskmelding] [Ny jobfunktion] [§ 56- aftale] [Refusion] [Kontakt]
Delvis raskmelding
Ny jobfunktion
Støtteordninger
Refusion